Kontakt      Mapa
Szukaj:  

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową. Działalność Katedry obejmuje głównie zagadnienia z dziedzin mikrobiologii farmaceutycznej, takich jak: dezynfekcja i antyseptyka; jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych i warunków ich wytwarzania; epidemiologia zakażeń; oporność mikroorganizmów na czynniki przeciwdrobnoustrojowe.

W 2003 roku, po wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz z normą PN-EN ISO/ IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”, Katedra uzyskała zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych. Obecnie Katedra posiada certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych.

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry jest prezentowana na stronie metagenomy.ump.edu.pl.

 

 

 

 

i

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej jest jednostką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową. Działalność Katedry obejmuje głównie zagadnienia z dziedzin mikrobiologii farmaceutycznej, takich jak: dezynfekcja i antyseptyka; jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych i warunków ich wytwarzania; epidemiologia zakażeń; oporność mikroorganizmów na czynniki przeciwdrobnoustrojowe.

 

W 2003 roku, po wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz z normą PN-EN ISO/ IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”, Katedra uzyskała zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych. Obecnie Katedra posiada certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych.

 

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry jest prezentowana na stronie metagenomy.ump.edu.pl.

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.