Kontakt      Mapa
Szukaj:  

 Szkolenia z zakresu :

  • higieny farmaceutycznej,

  • mikrobiologicznej kontroli wyrobów farmaceutycznych,

  • zagrożeń mikrobiologicznych ze środowisk wodnych,

  • prawidłowego pobierania próbek preparatów farmaceutycznych do kontroli mikrobiologicznej,

  • analiza trendów zanieczyszczeń mikrobiologicznych,

  • oceny skuteczność środków konserwujących (test konserwacji),

  • oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej czynników dezynfekcyjnych i antyseptycznych, preparatów roślinnych,

  • kontrola procesów sterylizacji.

 
   

Szkolenia będą dostosowywane do potrzeb Państwa Firmy pod kątem omawianych zagadnień. Program i czas trwania takiego kursu jest przygotowywany w oparciu o Państwa sugestie.

W trakcie takiego kursu istnieje również możliwość analizowania danych dostarczonych przez klienta, co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie omawianych metod i jednocześnie daje odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące własnych procesów. Szkolenia przeprowadzane są przez wyspecjalizowany personel. Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.