Kontakt      Mapa
Szukaj:  

Dezynfekcja:

  • oznaczanie najmniejszego stężenia środków dezynfekcyjnych i antyseptyków działającego bakteriostatycznie i grzybostatycznie (MIC);

  • oznaczanie najmniejszego stężenia środków dezynfekcyjnych i antyseptyków działającego bakteriobójczo, grzybobójczo,sporobójczo) środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych metodami zawiesinowymi (oznaczanie MIC, MBC);

  • oznaczanie stężenia użytkowego środków dezynfekcyjnych i antyseptyków;

  • badanie nabywania oporności drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i antyseptyczne;

  • badanie trwałości stężeń użytkowych środków dezynfekcyjnych i antyseptyków;

  • ocena działania bakteriobójczego, grzybobójczego i sporobójczego środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i przemyśle spożywczym według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN;

  • ocena preparatów antyseptycznych przeznaczonych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN;

  • ocena skuteczności środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w warunkach praktycznych według norm Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN.

 
   

 

 

 

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.