Kontakt      Mapa
Szukaj:  
Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić na:

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POD MIKROSKOPEM – III edycja
„Współczesne problemy w diagnostyce zakażeń bakteryjnych, wirusowych
i grzybiczych”
pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w PoznaniuKonferencja odbędzie się 11 marca 2016r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP,
ul. Przybyszewskiego 37, Poznań


Uczestnicy Konferencji otrzymają 10 punktów edukacyjnych zgodnie z treścią uchwały NKZDL z dnia 13.01.2006r., która określa sposób doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.metagenomy.ump.edu.pl i przesłanie na adres bakterio@ump.edu.pl, faxem lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem tel./fax. (61) 854 67 20.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 29 lutego 2016.
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
FORMULARZ UCZESTNICTWA
 

 
W dniu 30.01.2015r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyła się, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej, Ogólnopolska Konferencja
POD MIKROSKOPEM – II edycja
„Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym”
pod Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
W konferencji uczestniczyło 360 osób, w tym: diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy Konferencji przyjechali z całej Polski m.in. z Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowa, Kołobrzegu, Szczecina i Wrocławia.

Osoby biorące udział w Konferencji otrzymały 10 punktów edukacyjnych zgodnie z treścią uchwały NKZDL z dnia 13.01.2006r., która określa sposób doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych.
   
Gorące podziękowania kierujemy do Wykładowców za wspaniałe prezentacje oraz Sponsorów za pomoc w organizacji Konferencji.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i zapraszamy w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z przebiegu Konferencji.


 PROGRAM KONFERENCJI
 

 
W dniu 26.09.2014r. w Collegium Anatomicum UMP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Epidemiologia i diagnostyka zakażeń u noworodków, niemowląt i dzieci”, zorganizowana przez
Katedrę i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz firmę Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego fotoreportażu.

 

 

 

 

POD MIKROSKOPEM – II edycja
„Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym”
pod Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić na:

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POD MIKROSKOPEM – III edycja
„Współczesne problemy w diagnostyce zakażeń bakteryjnych, wirusowych
i grzybiczych”
pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w PoznaniuKonferencja odbędzie się 11 marca 2016r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP,
ul. Przybyszewskiego 37, Poznań


Uczestnicy Konferencji otrzymają 10 punktów edukacyjnych zgodnie z treścią uchwały NKZDL z dnia 13.01.2006r., która określa sposób doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.metagenomy.ump.edu.pl i przesłanie na adres bakterio@ump.edu.pl, faxem lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem tel./fax. (61) 854 67 20.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 29 lutego 2016.
Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej.